Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Regelgeving welke nieuwe privacyregels bevat met als doel uw persoonsgegevens te beschermen. Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons van Trimsalon Marie. In dit document vindt u informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens bij het de uitvoering van onze werkzaamheden. Uiteraard zijn uw gegevens bij ons in veilige handen. 

Verwerken persoonsgegevens 

▪ Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn die gegevens die direct herleiden naar de persoon. De bescherming van persoonsgegevens is een recht dat is in onze grondwet (art. 10 lid 1), het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens (art. 8) en de fundamentele vrijheden en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (art. 17). Deze artikelen zijn meegenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

▪ Verwerken
Hieronder wordt verstaan het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens. 

Persoonsgegevens welke wij verwerken voor onze cliënten:

Soort gegevens  Wat  Voorbeelden van gebruik 
Gegevens over wie u bent  Van u: Naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres en facebook. 

Van uw viervoeter: Naam, geslacht, geboortedatum en medische kenmerken. 

Te behoeve van de afname van behandelingen. Denk hierbij aan het maken van afspraken. 
Betaal- en transactiegegevens  Uw bankrekeningnummer.  Ten behoeve van de verwerking van betalingen in de administratie. 
Bijzondere persoonsgegevens  Niet van toepassing.  Niet van toepassing. 
E-mailverkeer  E-mails die u ons of wij u toezenden.  De relevante inhoud van e-mailberichten wordt benut voor planningsdoeleinden of anderszins beantwoording van uw e-mail. 
Website gerelateerde gegevens  Gegevens over uw bezoek aan onze website.  Ter verbetering van de website wordt o.a. het aantal gebruikers en pagina’s gemeten. 
Gegevens die we met andere partijen delen  Niet van toepassing.  Niet van toepassing. 

 

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
U verstrekt deze gegevens bij het versturen van een contactformulier.  

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden vastgelegd in het klantenbestand, voor de afname van behandelingen. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Gegevens worden niet langer bewaard dan we deze nodig hebben ten behoeve van de uitvoering van onze werkzaamheden of de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 

Welke rechten heeft u? 

▪ Recht op informatie:
Middels deze privacyverklaring informeren wij u over de omgang met uw gegevens. Daarnaast kunt u contact met ons op te nemen bij vragen. 

▪ Recht op inzage, rectificatie en verwijdering:
U heeft het recht op inzage in de gegevens we van u verwerken. Dit kan door met ons contact op te nemen. Daarnaast kunnen we op uw verzoek persoonsgegevens wijzigingen of verwijderen uit ons klantenbestand. 

Eventuele wijzigingen privacyverklaring 

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. De actuele privacyverklaring blijft beschikbaar op de website. 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Zoeken